Ustawa przewiduje, że język śląski zostanie wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi — obok języka kaszubskiego — język regionalny. To otwiera drogę do wprowadzenia dobrowolnych zajęć z języka śląskiego do szkół, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie ponad 20 proc. mieszkańców deklaruje posługiwanie się językiem śląskim.

Ustawa przewiduje również dofinansowanie działań związanych z zachowaniem języka śląskiego, jak również wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

Ostatni spis powszechny z 2021 r. pokazał, że 596 tys. osób zadeklarowało narodowość śląską, w tym 236 588 jako pierwszą, a 187 tys. jako jedyną. Używanie języka śląskiego w kontaktach domowych potwierdziło 467 tys. osób, a spośród nich 55 tys. jako jedynego.

__________________________________________________________________________________________

Prezydent Andrzej Duda, nie podpisał uznania języka śląskiego, tłumacząc, że z tego cieszyłyby się Niemcy, a Rosja zwiększyłaby wojnę hybrydową.

W ocenie prezydenta nie została spełniona przesłanka prawna, umożliwiająca uzyskanie przez etnolekt śląski statusu języka regionalnego.

Za rok nie będzie prezydenta Dudy to może następny podpisze!?